Vad är ClearCorrect?

ClearCorrect är en tunn genomskinlig plastskena i speciellt material som används för att korrigera tänder som inte står rakt.

Den kan användas till att behandla korsbett, diasteman (mellanrum mellan tänderna), saxbett, öppna bett, trångställda bett, roterade och tänder som lutar åt fel håll. 

Fördelar med ClearCorrect:

 1. Den är genomskinlig och kan användas i sociala sammanhang utan att man märker att det finns en skena. Det finns inget som skaver på kinden eller läppen som en traditionell tandställning kan göra.
 2. Det är lätt att borsta sina tänder och hålla de rena under hela behandlingstiden då skenan endast tas bort vid borstning samt vid måltider.
 3. En behandling som oftast går att förutse, dvs att man kan förutspå hur det tänkta resultatet kommer att bli innan man börjar behandlingen.
 4. Skenan som man lämnar ut till patienten kan antingen bäras i 1 vecka, 2 veckor eller 3 veckor. Detta bestämmer tandläkaren i samband med planeringen. 
 5. Om en behandling är planerad att pågå i 11 månader och varje skena ska bäras i 2 veckor, kommer patienten tilldelas 22 skenor totalt.

Hur går det till?

 1. Patienten berättar om sina önskemål och om sitt förväntade resultat
 2. Tandläkaren undersöker dina tänder och därefter skannas tänderna (med en digital skanner) alt. silikonavtryck i över- och underkäken. Detta skickas i sin tur till ClearCorrect.
 3. De företaget som det skickas till efter 1–4 dagar tar fram en design på förväntat resultat. Denna design visas sedan upp till patienten.
 4. Vid denna presentation av förslaget diskuterar man även priset för behandlingen och tiden som det tar för hela proceduren.
 5. Om patienten godkänner förslaget beställs skenorna direkt och omkring 1-2 veckor senare kan dem lämnas ut.
 6. Vid utlämningsdagen provas skenorna på plats. Patienten får instruktioner i hur dem ska användas, samt får tid för nästa kontroll. 
 7. Beroende på vad tandläkaren rekommenderar brukar man bära en skena 1, 2 eller 3 veckor åt gången innan man byter till nästa. 
 8. Skenan ska bäras 22–23 timmar per dygn. Endast vid måltider och tandborstning ska skenan tas ut.