munhälsa för diabetiker

Diabetes är inte bara en riskfaktor för allvarliga systemiska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem, utan det påverkar även direkt munhälsan. Personer med diabetes har en förhöjd risk för att utveckla tandrelaterade sjukdomar såsom parodontit, en infektion som skadar tandkött och ben som håller tänderna på plats. Denna typ av infektion kan leda till tandförlust om den lämnas obehandlad. Diabetes bidrar även till muntorrhet, vilket i sin tur kan öka risken för karies och andra munhälsoproblem eftersom saliv spelar en kritisk roll i att neutralisera syror producerade av bakterier i munnen.

Det är viktigt för personer med diabetes att vidta extra försiktighetsåtgärder för att skydda sin munhälsa. Regelbundna besök hos tandläkaren för att övervaka och behandla eventuella tillstånd i ett tidigt skede är avgörande. Hos Gloss & Floss Dental Care förstår vi sambandet mellan diabetes och munhälsa och är specialiserade på att hantera de specifika behoven hos diabetiker.

Kontakta oss för en konsultation så att vi kan hjälpa dig att bibehålla ett friskt och strålande leende, en viktig del av din övergripande hälsa och välbefinnande.